ഈ ഐഫോൺ, സാംസങ്  മോഡലുകൾക്ക് വൻവിലക്കുറവ്
| |

Best iPhone deals and sales for June 2022: ഈ ഐഫോൺ, സാംസങ് മോഡലുകൾക്ക് വൻവിലക്കുറവ്

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 14 ( Apple iPhone 14) പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ ഐഫോണിന്റെ വില കുറച്ചു. ഇതുകൂടാതെ ഐഫോൺ 13 ലും കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് iPhone 12 അല്ലെങ്കിൽ 11 വാങ്ങാം. ഐഫോൺ ഡീലുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഐഫോൺ 11-ലെ ഡീലുകൾ ഒന്നാമതായി, iPhone 11-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡീലിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാം. ക്രോമ, ഇമാജിൻ, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഐഫോൺ…